ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จะมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ขึ้น ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566