ชื่นชมและยินดีกับนักเรียน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด ณ วัดไผ่ล้อม ผลการแข่งขัน
ทีมหญิงล้วน รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงกิตติวิภา อำไพพิศ ม.1/8
นางสาวสุรางค์สิริ ทองซ้อน ม.4/1
นางสาวจิรภิญญา บุญทะการ ม.4/9
นางสาวรุ่งฟ้า ไพรรื่นรมย์ 4/9
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ประวัติวงค์ 3/10

ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ นายปภังกร รสชื่น 53-07
นายรณกร ขันประทุม 412-02
นายธีรเทพ ประทุมวี 47-02
นายธนภัทร ทองสงค์ 411-02
นายสุทธิเกียรติ สุกทน 411-08

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวงจังหวัดจันทบุรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับม.ต้น
เด็กหญิงภัทราพร ดำริกิจ ม.1/5 ชนะเลิศ

นางสาวสวรินทร์ จันมณี ม.4/4 ชนะเลิศ

นายเอกดนัย มหานิยม ม.5/7 รองชนะเลิศอันดับ1
เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับภาค