ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคารเรียน อาคาร 9 อาคาร 90ปี และอาคารฝึกงาน)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคารเรียน อาคาร 9 อาคาร 90ปี และอาคารฝึกงาน) เอกสารประกอบ ประกาศโรงเรียน ฯลฯ รายละเอียดที่ปุ่ม