ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

2 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566