ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

16 พฤษภาคม 2566 รร.ศรียานุสรณ์ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี ตราด