ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
21พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ การฝึก CPR ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี