นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่..มีใบขับขี่ เพื่อส่งเสริมให้นักรียนมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฏหมายกำหนด ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์. 64 

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รุ่นที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564