มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนคลองพลูฯ โรงเรียนวัดเนินยาง โรงเรียนวัดสะตอน้อย โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ และโรงพยาบาลสองพี่น้อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและสาธารณะประโยชน์ต่อไป