ยินดีกับนักเรียน โครงการ “คำกลอนสอนใจ” จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวลลิตา สุริโยภาส ม.3/1 #ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ “คำกลอนสอนใจ” จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงอติพร ไตรสุทธิ์ ม.2/8 #ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ “คำกลอนสอนใจ” จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย