พิธีเชิดชูเกียรติ “คนดีศรียานุสรณ์”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

9 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้