งานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ใน 10 มีนาคม 2564