ร่วมชื่นชมและยินดี กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง คว้ารางวัล ” ชนะเลิศอันดับ 1 “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

การแข่งขันวอลเลย์บอล มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี2564 วันที่ 1-10 มีนาคม 2564 ณ สนามโรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี

ผู้ฝึกสอน นางสาววาสนา เงินอยู่ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวสมปรารถนา ทองนาค ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาววริษา แซ่โค้ว รายชื่อนักกีฬา นางสาวธิดารัตน์ ดอกไม้แก้ว ม.6/11 นางสาวปิยะธิดา ปานไธสง ม.5/5 นางสาวน้ำทิพย์ สุขปลั่ง ม.5/6 นางสาววรินธร  บุญสาร ม.5/12 นางสาวนลินรัตน์  จันทรส ม.5/12 นางสาวพนอศรี เอี่ยมสำอาง ม.4/2 นางสาวชุติกาญจน์  เพ็งพืช ม.4/2 นางสาวสโรชา   เปรมมิตร ม.4/2 นางสาวนรี คำมูล ม.4/8 นางสาวพัฒน์นร  กลางวิชัย ม.4/9 เด็กหญิงบุษมารี ไวโอเล็ต กอร์ดอน ม.1/7 เด็กหญิงนิภาพรรณ คำลือเมือง ม.1/5 เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุทัยรัศมี ม.1/3