ผลงานครูพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ  นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย

    สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนศรียานุสรณ์

เขต/อำเภอ  เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
    สังกัดส่วนราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เกี่ยวกับผลงานและการเรียนการสอน
คลิกเพื่อเข้าชม

รวมเอกสารผลงาน

รวมเอกสารผลงาน

เอกสารสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกในการเก็บและการเข้าถึง

แบ่งปันเอกสาร

รายงานการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564