ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย คณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี