คุณครูบัวศรี โกศล : ภาพเก่าเล่าตำนานศรียานุสรณ์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
“๑๐๑ ปี ศรียานุสรณ์”
เป็นความโชคดีของชาวศรียานุสรณ์ ที่เรามีคุณครูบัวศรี โกศล (เกิด พ.ศ. ๒๔๖๔) ที่เป็นทั้งศิษย์เก่าศรียานุสรณ์ และเป็นคุณ​ครู ท่านเรียนศรียาตั้งแต่ตอนอายุได้ ๗ ขวบ (พ.ศ. ๒๔๗๑) ศรียานุสรณ์เพิ่งเปิดสอนได้ ๘ ปี ท่านเรียนชั้นประถมศึกษา​ที่นี่และจบชั้นมัธยมศึกษา​ตอนปลายด้วย เมื่อเรียนจบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ก็มาเป็นครูที่นี่ ท่านเป็นบุตรสาวของขุนโกศลมัชชกรรม (บุรี โกศล)​ สรรพสามิตจังหวัดจันทบุรี และนางเกษร โกศล ท่านเป็นกุลสตรีที่งามมาก และเรียนนาฏศิลป์ด้วย จึงปรากฏว่ามีรูปท่านที่แสดงละครและรำเยอะมาก ซึ่งผมจะทยอยลงมาให้ชมนะครับ
และที่สำคัญท่านบันทึกเหตุการณ์​ไว้หลังภาพแทบทุกภาพ จึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศ​ตามไปด้วย และเราจะได้เห็นโรงเรียนของเราเมื่อเกือบ ๑๐๐ ปีก่อน จากภาพของท่าน ค่อย ๆ ชมกันไปนะครับ ชมภาพและร่วมกันภาคภูมิใจ​ในความเป็นศรียานุสรณ์​ของเรากันนะครับ
ขอขอบพระคุณ
คุณกสิชล ธรรม​พงษ์​ (ใหญ่)​บุตรชายของคุณครู​บัว​ศรี​ โกศล ที่อนุเคราะห์​ข้อมูลและภาพครับ