“เด็กนักเรียนหญิงศรียา กับ ผ้าถุง”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
“เด็กนักเรียนหญิงศรียา กับ ผ้าถุง”
โชคดีที่คุณครูสุภาพร รัตนวิจารณ์ อดีตครูศรียานุสรณ์​ ได้ชวนไปสัมภาษณ์ คุณครูปรีดา ศิริศุภลักษณ์ (เด็กหญิงกิมหลิน ชีพสมุทร)​อดีตครูโรงเรียนสฤษดิเดช ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรียานุสรณ์​ ปัจจุบันอายุ ๙๖ ปี ท่านได้เล่าให้ฟังว่า เด็กผู้หญิงชั้นประถมศึกษาของศรียานุสรณ์​ในยุคที่คุณครูเรียนนั้นต้องนุ่งผ้าถุง ส่วนชั้นมัธยมศึกษานุ่งกระโปรง ในภาพทั้ง ๓ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี
ภาพแรกจากเฟซบุ๊ก ของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และภาพนี้อยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๙ ของขุนอนุสรสมบัติ ต้นตระกูลปฏิรูปานุสร ซึ่งเป็นบิดาของ คุณครูทองสุก คุณครูทองคำ และคุณครูบุญธรรม ปฏิรูปานุสร จึงสันนิษฐานว่าภาพนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล​ในบ้านนี้
ภาพที่สอง เป็นภาพของคุณแม่เป้า สำราญนฤปกิจ เจ้าของบ้านบุณยัษฐิติ และบุตรชาย บุตรสาว ที่เป็นเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ นุ่งผ้าถุงในเครื่องแบบนักเรียนก็คือ คุณหญิงทองก้อน จันทวิมล (บุณยัษฐิติ)
ขณะเรียนชั้นประถมศึกษาที่ศรียานุสรณ์
ภาพที่สาม เป็นภาพสองสาวน้อยนุ่งผ้าถุงในเครื่องแบบนักเรียนเช่นกัน ได้ภาพมาจากคุณกนกรัตน์ สีบุญเรือง ศิษย์เก่าศรียานุสรณ์ เช่นกัน ทั้งสามภาพล้วนมีกลิ่นอายของความเป็นศรียานุสรณ์​ ที่เรารักและภูมิใจร่วมกันครับ