ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ภาพถ่ายคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
17 ธันวาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน

ภาพถ่ายคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
5 เมษายน 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนปทุมคงคา  จ.สมุทรปราการ
23 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.สีดาวิทยา จ.นครราชสีมา
24 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.สูงยางวิทยาประชาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด
2 มีนาคม 2564  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.บ้านหนองกุงทับม้า จ.อุดรธานี

ข่าวสารที่คุณอาจสนใจ