แสดงความยินดีกับ กสร.สังคมฯ และ กสร. ภาษาไทย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

23 มีนาคม 2564 นายวัชรลักษณ์ ตากใบ มอบรางวัลชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการของ กสร.สังคมศึกษาและ กสร.ภาษาไทย