ฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณะภัยในสถานศึกษา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

โรงเรียนศรียานสุรณ์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณะภัยในสถานศึกษา โดยมีทีมป้องกันภัยจังหวัดจันทบรุีให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564