พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวัชรลักษณ์  ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้กำลังใจส่งเด็กๆ สู่โลกกว้าง

ขอบคุณภาพถ่าย : ครูพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย