การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน #ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคตะวันออก ประจำปี 2564
ได้ลำดับที่ 6