บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

วันที่ 19 เมษายน 2564 โรงเรียนศนียานุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยนัดเข้ามอบตัวเป็นกลุ่มเป็นเวลากลุ่มละ 30 คน คัดกรองจากหน้าโรงเรียน สวนหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่างเข้ามอบตัว ลดการแออัด จัดสถานที่ในที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ขอบคุณที่มา จากผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์