ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (รอบ 3) 1 พ.ค. 64

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564