นายสมหมาย โอภาษี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ  นายสมหมาย โอภาษี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์

    สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนศรียานุสรณ์ เขต/อำเภอ  เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
    สังกัดส่วนราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ