มอบให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยการนำของนายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย เป็นตัวแทนของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ นำน้ำดื่มศรียา มอบให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1,200 ขวด