รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ด้วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้