ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

“ปักหมุดมนุษยศาสตร์” วันพุธที่ 7  กรกฎาคม 2564 เริ่มลงทะเบียน 8:00 น ผ่านช่องทางเพจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

การแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์
งานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับ
ถ้วยรางวัลชนะเลิศลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกียรติและเงินรางวัล4,000บาท
ได้แก่ นางสาวพลอยมณี พรดอนก่อ และนางสาววิภานันท์ สุขล้วนวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 
ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล3,000
ได้แก่ นางสาวนลินพร จิตใจงาม
และนางสาวศิริเนตร ธนประสิทธิ์พัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1