ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

นางสาวนัยน์ยภัค สุขกลีบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากล โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ นางสาวยุวดี แก้วสอน โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท