รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาด

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
ระดับความสนใจ
2/5

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) คนละ 500 บาท  จำนวน 200 ราย