Admin : siya

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ รายชื่อผู้ผ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศผลการสอบ ครูอัตราจ้าง กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดสอบบุคคลเพื่อจัด …

ประกาศผลการสอบ ครูอัตราจ้าง กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) Read More »