Admin : siya

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเ …

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบั …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) Read More »

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมชยางกูร

26 พฤษภาคม 2566 รร.ศรียานุสรณ์ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบ …

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมชยางกูร Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์ …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) Read More »

ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่

21พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนศรีย …

ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

20 พฤษภาคม 2566 รร.ศรียานุสรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรี …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Read More »