Admin : Foreign

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหาร ได้ …

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Read More »

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิ …

การแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด”งานทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 Read More »

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564

นางสาวนัยน์ยภัค สุขกลีบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 …

ผลการประกวดร้องเพลงสากลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 Read More »

นักเรียนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 CEFR คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระ …

นักเรียนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ Read More »