กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมพ …

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

12 18 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดประชุมผู้ป …

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

พิธีเข้าประจำหมู่ให้กับยุวกาชาด ชั้น ม.1 และ ม.2

8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมยุวกาชาดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ให้ก …

พิธีเข้าประจำหมู่ให้กับยุวกาชาด ชั้น ม.1 และ ม.2 Read More »

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ป …

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Read More »

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมป …

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 Read More »

บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มีนาคม  2564  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ …

บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ เชิญชวนพี่ๆ …

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »