กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ป …

ระเบียบการแต่งกายและคณะสีของแต่ละห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Read More »

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมป …

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 Read More »

บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มีนาคม  2564  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ …

บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ เชิญชวนพี่ๆ …

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »