ภาษาต่างประเทศ

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 & …

ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ Read More »

นักเรียนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 CEFR คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระ …

นักเรียนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ Read More »