ภาษาไทย

ยินดีกับผลงานการประกวดในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด”

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5   …

ยินดีกับผลงานการประกวดในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด” Read More »

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ 

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ร …

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ  Read More »

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่

ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง1.นางสาวชนิ …

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่ Read More »

แสดงความยินดีกับ กสร.สังคมฯ และ กสร. ภาษาไทย

23 มีนาคม 2564 นายวัชรลักษณ์ ตากใบ มอบรางวัลชื่นชมและแส …

แสดงความยินดีกับ กสร.สังคมฯ และ กสร. ภาษาไทย Read More »

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรา …

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลอ่านทำนองเสนาะ Read More »

ยินดีกับนักเรียน โครงการ “คำกลอนสอนใจ” จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ส …

ยินดีกับนักเรียน โครงการ “คำกลอนสอนใจ” จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย Read More »