วิทยาศาสตร์

ยินดีกับผลงาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์

ขอแสดงความยินดีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

ยินดีกับผลงาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์ Read More »

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

17 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันท …

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล Read More »

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ

“เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวค …

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ Read More »

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งเสริมการพ …

ประเมินผลงานการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ 

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ร …

ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานต่างๆ  Read More »

การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟิสิกส์ส …

การแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียน Read More »