วิทยาศาสตร์

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Creativity โครงการการแข่งขัน Hackathon

นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับรางวัล Creativity โคร …

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Creativity โครงการการแข่งขัน Hackathon Read More »

ยินดีกับผลงาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์

ขอแสดงความยินดีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

ยินดีกับผลงาน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้้าด้วยอินดิเคเตอร์ Read More »

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

17 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันท …

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล Read More »

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ

“เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวค …

ชื่นชม “เหรียญทอง” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ Read More »