สังคมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565คณะนิติศ …

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2565 Read More »

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งที่5

ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดั …

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งที่5 Read More »

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่

ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง1.นางสาวชนิ …

แสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดสวดมนต์หมู่ Read More »

ยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ร่วมแสดงความยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั …

ยินดีกับผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Read More »