กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ม …

รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2564 Read More »

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ รายชื่อผู้ผ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ ผลแบบแยกใน+ทั่วไป ผลแบบเรียงคะ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »