กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566 รร.ศรียานุสรณ์ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเ …

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 Read More »

รับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566 รร.ศรียานุสรณ์ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเ …

รับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.6

29 มีนาคม 2566 รร.ศรียานุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให …

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.6 Read More »

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566

ม.1 ปีการศึกษา 2566 (แยกตามห้อง) Download ม.1 ปีการศึกษ …

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 Read More »