กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี

25-27 มกราคม 2566…วันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี …

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับ ม.6

13 ม.ค. 2566 งานแนะแนวจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ …

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับ ม.6 Read More »

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ …

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) Read More »

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษ …

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 Read More »

งานศรียาวิชาการ “เปิดบ้านกันเกรา เล่าเรื่องนวัตกรรม”

ภาพกิจกรรม กำหนดการวิชาการ Download นิทรรศการวิชาการแ D …

งานศรียาวิชาการ “เปิดบ้านกันเกรา เล่าเรื่องนวัตกรรม” Read More »

เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ทุกรายการ

นักเรียนสามารถปริ้นเกียรติบัตรได้ตามรายการที่แข่งขัน คล …

เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ทุกรายการ Read More »