ประกาศผลสอบ

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ รายชื่อผู้ผ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ ผลแบบแยกใน+ทั่วไป ผลแบบเรียงคะ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (รอบ 3) 1 พ.ค. 64

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับน …

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (รอบ 3) 1 พ.ค. 64 Read More »

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกน …

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »