สมัครเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิกที่ปุ่ม PDF Title Download PDF Title Down …

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4

รายละเอียดคลิกที่ปุ่ม PDF Title Download PDF Title Down …

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 Read More »

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

EP ม.1 ปีการศึกษา 2566 Download MSEP ม.1 ปีการศึกษา 256 …

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

MEP ม.4 ปีการศึกษา 2566 Download MSEP ม.4 ปีการศึกษา 25 …

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 Read More »