กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ รายชื่อผู้ผ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ ผลแบบแยกใน+ทั่วไป ผลแบบเรียงคะ …

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) 7-05-64

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) 7-05-64 Read More »