กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี

25-27 มกราคม 2566…วันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี …

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับ ม.6

13 ม.ค. 2566 งานแนะแนวจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ …

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับ ม.6 Read More »