กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกน …

ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศการรับนักเรียน-ปี2565_พิเศษ ระเบียบการรับสมัครห้อ …

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศการรับนักเรียน-ปี2565_พิเศษ ระเบียบการรับสมัครห้อ …

ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ Read More »