กลุ่มบริหารวิชาการ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านวิชาการ การเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) 7-05-64

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) 7-05-64 Read More »

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (รอบ 3) 1 พ.ค. 64

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับน …

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (รอบ 3) 1 พ.ค. 64 Read More »