กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานห้องประชุมฯลฯ

ดำเนินการปรับเปลี่ยนทางม้าลายใหม่ พร้อมใช้งาน บริเวณหน้าโรงเรียนศรียานุสรณ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับความอน …

ดำเนินการปรับเปลี่ยนทางม้าลายใหม่ พร้อมใช้งาน บริเวณหน้าโรงเรียนศรียานุสรณ์ Read More »

นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยก …

นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

คุณครูและบุคลากรตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มกราคม 2565 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดำเนินการตร …

คุณครูและบุคลากรตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Read More »

นักเรียนศรียาได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองครบทุกระดับชั้น

           วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนศรียา …

นักเรียนศรียาได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองครบทุกระดับชั้น Read More »