กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานห้องประชุมฯลฯ