กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานห้องประชุมฯลฯ

แนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ต …

แนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ Read More »

ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เรียนเชิญ ครู นักเรียน ผปค. ประชาชน ลงนามถวายพระพรออนไล …

ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 Read More »

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (เวียนเทียนออนไลน์)

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 เ …

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (เวียนเทียนออนไลน์) Read More »

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณะภัยในสถานศึกษา

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้อง …

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณะภัยในสถานศึกษา Read More »