กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เหมาะสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารด้านธุรการ การเงิน สารบรรณฯลฯ