ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 3 รายการ PDF …

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 3 รายการ Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคารเรียน อาคาร 9 อาคาร 90ปี และอาคารฝึกงาน)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( …

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคารเรียน อาคาร 9 อาคาร 90ปี และอาคารฝึกงาน) Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร

เอกสารประกอบ ประกาศโรงเรียน ฯลฯ รายละเอียดที่ปุ่ม เอกสา …

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร Read More »

ประกาศงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร (ร่าง)

เอกสารประกอบ ประกาศโรงเรียน ฯลฯ รายละเอียดที่ปุ่ม DOWNL …

ประกาศงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร (ร่าง) Read More »