ข่าวสารโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จะมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นมัธ …

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วยรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการ STEAME

2566-02-4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วยรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการ STEAME Read More »