siya activities

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

EP ม.1 ปีการศึกษา 2566 Download MSEP ม.1 ปีการศึกษา 256 …

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

MEP ม.4 ปีการศึกษา 2566 Download MSEP ม.4 ปีการศึกษา 25 …

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จะมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นมัธ …

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วยรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการ STEAME

2566-02-4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วยรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการ STEAME Read More »