siya activities

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมป …

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 Read More »

บรรยากาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน …

บรรยากาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Read More »

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณะภัยในสถานศึกษา

ระดับความสนใจ ★★★★★ 2/5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้อง …

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณะภัยในสถานศึกษา Read More »

บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มีนาคม  2564  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ …

บรรยากาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »