siya activities

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.6

29 มีนาคม 2566 รร.ศรียานุสรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให …

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.6 Read More »

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566

ม.1 ปีการศึกษา 2566 (แยกตามห้อง) Download ม.1 ปีการศึกษ …

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

EP ม.1 ปีการศึกษา 2566 Download MSEP ม.1 ปีการศึกษา 256 …

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

MEP ม.4 ปีการศึกษา 2566 Download MSEP ม.4 ปีการศึกษา 25 …

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 Read More »